Loading..

Vergoeding, privacy en kwaliteit

Vergoeding, privacy en kwaliteit

Voor het kunnen bieden van kwaliteit en vergoeding van mijn behandelingen ben ik aangesloten bij een beroepsvereniging en een koepelorganisatie. Mijn behandelingen worden daarmee door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed via de aanvullende zorgverzekering.

Kwaliteit

Klachtenprocedure

Ben je niet tevreden over mijn zorgverlening, bespreek dit dan eerst met mij. Komen we er samen niet uit, dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiervoor ben ik via de VBAG aangesloten bij een klacht- en geschillencommissie (bij Quasir) volgens de Wkkgz.

Privacyverklaring

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt er een registratie bijgehouden van jouw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Uiteraard ga ik zorgvuldig met gegevens om: daarom is naast de Verordening Algemene Gegevensbescherming een aantal regels vastgelegd in een zogenaamde Privacyverklaring. Je hebt altijd recht op informatie. Zonder toestemming mogen geen gegevens doorgegeven worden aan derden. Hiervoor is een Privacyverklaring opgesteld.

Meer informatie over deze onderwerpen vind je op de website van de beroepsvereniging: www.vbag.nl

X